• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Moda na biżuterię z turkusu: Kamień mocy i ochrony

Niejednokrotnie adwokaci przesyłają do sądu pisma dotyczące znaczących spraw w toczącym się procesie zanim mogą być one przedstawione ustnie na rozprawie. Adwokaci przeprowadzają intensywne badanie sprawy traktujące oznaczających faktów i na ich podstawie przygotowują dokumenty na rozprawę – oto kancelaria adwokacka praga północ. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii to solicitor zdobywa fakty do sprawy po przeprowadzeniu rozmowy z klientem, a później zwraca się na piśmie z barristerem. Ten z kolei konstruuje pisma procesowe oraz ich prezentację na rozprawie. W Hiszpanii, na przykład, instygator tylko podpisuje dokumenty oraz prezentuje je w sądzie, ale to adwokat jest odpowiedzialny za ich wcześniejsze preparacja i późniejsze uzasadnienie w czasie rozprawy. W wielu krajach, takich jak Japonia, urzędnik może wypełniać formularze sądowe i pisać krótkie pisma dla ludzi, jakich nie stać na adwokata bądź też go nie potrzebują. Urzędnicy Ci radzą klientom jak prowadzić i argumentować ich własną sprawę. Należy pamiętać o tym, że preparacja dokumentów sądowych nie zawsze jest bezproblemowe dla osób nieobeznanych z prawem.

1. Otwórz link

2. Znajdź więcej

Moda na sukienki z dżerseju: Wygodnie i stylowo

Categories: Moda

Comments are closed.