• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Leczenie zaburzeń odżywiania

Wielu mężczyzn ściera się z problemem łysienia. Niektórzy z nich decydują się na wykonanie przeszczepu włosów, którym absorbuje się chirurgia plastyczna. Ogólnie rzecz biorąc mężczyźni z pewnością rzadziej poddają się działaniom plastycznym, a albowiem łysienie u kobiet można w kolosalnej mierze wyleczyć innymi sposobami, zagadnienie przeszczepu włosów traktuje zwłaszcza płci męskiej. Chirurgia plastyczna przestrzega przeszczep używając włosy pacjenta, jakie z reguły znajdują się na tylniej części głowy. Metoda, którą w większości wypadków się użytkuje, polega na przeszczepieniu pojedynczych mieszków włosowych. Chirurgia plastyczna znamionuje się niezwykle precyzyjnymi operacjami, czego przykładem może być ogromnie czaso i pracochłonny przeszczep włosów. Przed zabiegiem konieczne jest wnikliwie omówienie z pacjentem przebiegu operacji i jego oczekiwań względem pooperacyjnych efektów – łysienie androgenowe. Chirurgia odtwórcza włosów znajduje coraz więcej sympatyków, również w Polsce. Pierwszy taki zabieg w naszym kraju został wykonany w 1984 roku.

1. Znajdź więcej

2. Kontynuuj

3. Przejdź do strony

4. Sprawdź teraz

5. Przejdź do strony

Categories: Zdrowie

Comments are closed.