• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Walka z nadmiernym zadłużeniem konsumentów.

Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla stworzonego przez nas kraju jest raportowanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wynalazek jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą także być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dosyć mnóstwo. Między innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna jednostka gospodarcza może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Sprawdź tutaj

2. Zajrzyj tutaj

3. Sprawdź stronę

4. Sprawdź stronę

5. Zobacz szczegóły Sztuczna inteligencja w finansach: rola algorytmów.

Categories: Biznes

Comments are closed.